سال‌ها پیش آرزوی خرید یک کامپیوتر شخصی را داشتیم. بعد، لپ تاپ ها وسوسه‌مان کردند و کم‌کم تلفن های هوشمند به بخشی از زندگی ما تبدیل شدند. حالا چند سالی است که چیز دیگری، خوره‌های تکنولوژی را وسوسه می‌کند. آیا باید در برابر اغوای ساعت های هوشمند مقاومت کرد؟ ... بیشتر بخوانید